Спеціалізація “Американські студії”

Cas

ПРО ЦЕНТР ●НОВИНИ ●ПРОЕКТИ ●КОНФЕРЕНЦІЇ ●ПУБЛІКАЦІЇ

КУРСИ ●СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ “АМЕРИКАНСЬКІ СТУДІЇ” ●КОНТАКТИ/CONTACTS

 

Спеціалізація «Американські студії» (бакалаврат)

Cпеціальність 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

У 2011 р. на факультеті міжнародних відносин з огляду на тривале зацікавлення освітніми ініціативами з вивчення США, було офіційно впроваджено магістерську спеціалізацію з американознавства «Країни Північної Америки у світовій політиці». У 2014 р. було ухвалено рішення про перейменування спеціалізації на «Американські студії», що дозволить забезпечити її більш міждисциплінарний характер.

Сьогодні ретельне та комплексне вивчення і ґрунтовне дослідження різних аспектів розвитку країн Північної Америки є необхідним елементом для адекватного та об’єктивного розуміння рольової функції цих держав у сучасних загальносвітових процесах. Нова спеціалізація покликана систематизувати знання щодо країн Північноамериканського регіону, поглибити вивчення ключових аспектів внутрішньополітичного життя і зовнішньополітичної діяльності, сприяти більш глибокому та водночас критичному осмисленню значимості ролі цих держав як на регіональному, так і глобальному рівнях.

Окремим чинником актуальності впровадження нової спеціалізації є динаміка розвитку двосторонніх відносин з Україною, що вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців з огляду на необхідність забезпечення більш ефективного, інтенсивного та всебічного співробітництва нашої держави з Канадою і Сполученими Штатами Америки у різноманітних сферах.

Серед дисциплін, які магістранти вивчатимуть у рамках спеціалізації, передбачені навчальні курси з історії країн Північної Америки, політичної системи Сполучених Штатів Америки, сучасних американських зовнішньополітичних концепцій, інтеграційних процесів у Північній Америці. Очікується, що у подальшому перелік курсів розширюватиметься. Передбачається також активне залучення до викладання іноземних фахівців.

Необхідно наголосити, що американознавча спеціалізація слугує не лише інструментом формування глибшого та водночас критичного розуміння США, але і є цінною навчальною можливістю, що забезпечує розвиток в українських студентів міжкультурних компетенцій. Цьому сприяє недавно впроваджений навчальний курс у співпраці з Університетом Східної Кароліни (США) «Глобальне порозуміння» метою якого є поглиблення знань про суспільні та культурні особливості країн і народів світу й удосконалення навичок із міжнародної комунікації.

Спеціалізація розрахована для магістрантів, що вже вивчали історію міжнародних відносин, ознайомлені з ключовими поняттями і концепціями теорії міжнародних відносин і міжнародного права та вільно володіють англійською мовою.