Оголошення – Стипедія фонду Дмитра та Стефанії Куп’яків

Стипедія фонду Дмитра та Стефанії Куп’яків

Deadline – 16 травня 2022 року
Фонд Дмитра та Стефанії Куп’яків (Канада) оголосив конкурс на отримання одноразової стипендії для студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, які були випускниками Буської гімназії (м. Буськ, Львівська область).
Умови конкурсу :
– бути випускником Буської гімназії;
– бути студентом денної форми навчання ЛНУ ім. Франка та мати середній бал успішності не нижче 4,0;
– брати участь в науковій та громадській роботі під час навчання в університеті (подати підтверджуючий документ, якщо є).
Для тих, хто має намір взяти участь в конкурсі просимо до 16.05.2022 р. (включно) надіслати у Відділ міжнародних зв’язків на електронну адресу (vmz@lnu.edu.ua) наступні документи у форматі pdf:
1. Рапорт з деканату про подання кандидатури на конкурс (вказати поштову і електронну адреси кандидатів на стипендію).
2. Копію залікової книжки.
3. Документ про участь у науковій та громадській роботі (за наяності).
4. Документ про закінчення Буської гімназії.