Онлайн-воркшоп «Розробка та оновлення навчальних програм: інновації, інтернаціоналізація та цифровізація»

27 вересня 2021 року відбувся перший онлайн воркшоп д-р. Соньї Мікески на тему «Розробка та оновлення навчальних програм: інновації, інтернаціоналізація та цифровізація» (“Developing and Updating Study Programmes: Innovation, Internationalisation and Digitalisation”). Воркшоп проводився в рамках участі Львівського національного університету в проекті “Bologna Hub Peer Support“.

Проект „Bologna Hub Peer Support” спрямований на сприяння виконанню ключових зобов’язань Болонського процесу та застосуванню Болонських інструментів у закладах вищої освіти по всьому Європейському простору вищої освіти (ЄПВО). Львівський національний університет імені Івана Франка був обраний для обговорення останніх викликів, обміну досвідом та розробки практичних реформ спільно з болонським експертом Німеччини.

Д-р. Сонья Мікеска є учасницею програми управління вищою освітою (НЕM) в Мюнстерському університеті прикладних наук, Центр забезпечення та підвищення якості (з 2021 року). Упродовж 2006-2021 рр. працювала керівницею Відділу якості в Університеті Саарленду (Німеччина).
Професор Сергій Різник, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва привітав учасників воркшопу та наголосив на важливості проведення таких заходів та інтеграції України загалом, та Університету, зокрема, до європейського простору вищої освіти.

Доцентка Оксана Краєвська, координаторка програми Еразмус+ у Львівському університеті розповіла про стан та перспективи міжнародної діяльності Університету, а також про інтернаціоналізацію освітньої діяльності та особливості провадження освітнього процесу з урахуванням сучасних викликів та можливостей розвитку. Зокрема, йшлося про викладання англомовних курсів та програм другого (магістерського) рівня освіти.

Д-р. Сонья Мікеска розповіла про проект та його основні завдання, а також його вплив на систему вищої освіти України. Особливості розробки та оновлення навчальних програм в контексті залучення інноваційних підходів, інтернаціоналізації та цифровізації стали основою презентації під час воркшопу та викликали цікаву дискусію усіх учасників. Адже ця тема є надзвичайно актуальною в період пандемії та проведення занять у змішаному форматі, а її розвиток сприятиме забезпеченню якості вищої освіти та ефективній реалізації освітнього процесу.

Учасники обговорили плани на подальшу співпрацю та визначили нові завдання в рамках проекту, за результатами яких заплановано проведення другого воркшопу навесні 2022 року.