Державна Вища Технічно-Економічна Школа в Ярославі (Польща) « International Office

slupsk

Програма обміну студентами з Державною Вищою Технічно-Економічною Школою в Ярославі (Польща)

Державна Вища Технічно-Економічна Школа в Ярославі – один з найбільших у південно-східній Польщі (Підкарпатське воєводство) державний вищий навчальний заклад. У 5 інститутах школи - економіки і менеджменту, гуманітарному, охорони здоров’я, міжнародних відносин та інженерно-технічному - навчається близько 3600 студентів денної та заочної форм навчання. Школа робить ставку на професіоналізм у кожній галузі і перш за все - у сфері практичного навчання. В школі діють Академічне бюро кар’єри, Інкубатор підприємництва, Центр академічної культури, радіо i Центр діалогу між релігіями і народами.

Відповідно до умов проекту студенти II та III курсів (бакалаври) таких факультетів ЛНУ імені Івана Франка:

1. Економічний факультет (кафедра обліку і аудиту, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту)

2. Факультет управління фінансами та бізнесу (кафедра державних та місцевих фінансів, кафедра обліку і аудиту)

мають можливість навчатися в Державній Вищій Технічно-Економічній Школі в Ярославі впродовж 4,5 місяців (березень-липень) у другому семестрі 2018-2019 н.р.

УВАГА! Учасникам програми виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати за навчання. Крім того, можливе покриття витрат за проживання за умови наявності вільних місць в гуртожитках. Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на проїзд та медичне страхування.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом вище вказаних факультетів ЛНУ імені Івана Франка з середнім балом успішності не нижче 4,0 за п’ятибальною шкалою оцінювання за всі роки навчання;

– обов'язково володіти польською мовою не нижче рівня В1. Володіння англійською мовою не нижче рівня B1 буде додатковою перевагою.

Для участі в програмі обміну необхідно до 21 грудня 2018 року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/СV (формат Europass);

● фотокопію закордонного паспорту;

● довідку про навчання в ЛНУ (див. зразки);

● підписаний студентом, координатором академічної мобільності від факультету план навчання в Державній Вищій Технічно-Економічній Школі в Ярославі - Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін, інструкція щодо заповнення плану навчання);

● виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків (див. зразки);

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4, англійською або польською мовою);

Зразки оформлення допоміжних документів: http://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання в Державній Вищій Технічно-Економічній Школі в Ярославі: https://usosweb.pwste.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/index (польською мовою)

http://international.pwste.edu.pl/en/component/phocadownload/category/9-erasmus-2018?download=229:catalog-of-courses-2018-2019 (англійською мовою)

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір - 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.erasmusplus@gmail.com

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов'язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип програми обміну (зразок - Jaroslaw_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Державну Вищу Технічно-Економічну Школу в Ярославі http://www.pwste.edu.pl/

Відбір студентів, які мають намір взяти на участь у програмі обміну, буде здійcнюватися виключно приймаючою стороною.CONTACTS

IFNUL International Office

Universytetska Str. 1, Room 209

Lviv, 79000, Ukraine

tel./fax: +38(032)239-41-15

vmz@lnu.edu.ua


IFNUL Preparatory School for International Students

Pasichna Str. 62b, Lviv, 79000

tel./fax: +38(032)271-25-07

ufl.lnu@gmail.com (admissions)


Find us:

QUESTIONS?