Альбертський університет (Канада)

UACOLOUR

Програма обміну студентами та аспірантами з Альбертським університетом (м. Едмонтон, Канада)

 

Альбертський університет (заснований в 1908 році), входить у першу п’ятірку провідних науково-дослідницьких університетів Канади. У 2003 році був підписаний меморандум про співпрацю між Альбертським університетом і Львівським національним університетом імені Івана Франка, а 2006 року була укладена відповідна угода про обміни студентами, викладачами та науковцями.

Стипендії ім. Богдана і Наталії Ґолемби Альбертського університету надаються через Канадський інститут українських студій (КІУС) студентам та аспірантам ЛНУ ім. Франка, які навчаються на юридичному та гуманітарних факультетах. Рішення про надання стипендій конкретним особам приймає стипендійна комісія КІУСу Альбертського університету, про що вона офіційно повідомляє ЛНУ.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ     ●СТИПЕНДІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Відповідно до умов стипендії студенти І курсу магістратури таких факультетів ЛНУ імені Івана Франка:

1. Економічний факультет

2. Історичний факультет

3. Юридичний факультет

4. Факультет журналістики

5. Факультет іноземних мов

6. Факультет міжнародних відносин

7. Факультет педагогічної освіти

8. Факультет культури і мистецтв

9. Філологічний факультет

10. Філософський факультет

мають можливість навчатися в Альбертському університеті впродовж 3 місяців у першому семестрі 2024/2025 н. р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентком(кою) ЛНУ імені Івана Франка вище вказаних факультетів з середнім балом успішності не нижче 4,5 за всі роки навчання за п’ятибальною шкалою оцінювання.  УВАГА! Наявні обмеження для виїзду за кордон в умовах оголошеного воєнного стану в Україні для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років;

– володіти англійською або французькою мовою не нижче рівня В2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на переліт та медичне страхування за кошти проєкту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 25 березня 2024 року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму: Application for Visiting Graduate Student. Прохання ознайомитися з переліком спеціальностей в Альбертському університеті.

● резюме/СV (формат Europass);

● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

● довідку про навчання в ЛНУ завірену в деканаті (див. зразок);

● сканкопія оригіналу диплому бакалавра та додатку до диплому + виписка з оцінками з кожного предмету за період навчання в магістратурі (див. зразок Transcript of Records), завірена в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків. Всі свої попередні оцінки за час навчання в магістратурі студенти можуть переглянути в онлайн-кабінеті студента в розділі “Семестрові бали“);

● офіційний сертифікат про підтвердження знання англійської або французької мови не нижче рівня В2 (тільки сертифікати TOEFL, IELTS, CAE, PTE та DELF/DALF).

● рекомендаційний лист від професора відповідної кафедри або іншого науково-педагогічного працівника факультету;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Зразки оформлення допоміжних документів: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.international@gmail.com

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Alberta_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Альбертський університет: https://www.ualberta.ca/faculties/index.html

Відбір студентів номінованих на участь у програмі обміну буде здійcнюватися виключно приймаючою стороною.ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Відповідно до умов стипендії аспіранти стаціонарної форми навчання таких факультетів ЛНУ імені Івана Франка:

1. Економічний факультет

2. Історичний факультет

3. Юридичний факультет

4. Факультет журналістики

5. Факультет іноземних мов

6. Факультет міжнародних відносин

7. Факультет педагогічної освіти

8. Факультет культури і мистецтв

9. Філологічний факультет

10. Філософський факультет

мають можливість пройти стажування в Альбертському університеті упродовж 4 місяців у першому семестрі 2024/2025 н. р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути аспірантом(кою) стаціонарної форми навчання ЛНУ імені Івана Франка вище вказаних факультетів. УВАГА! Наявні обмеження для виїзду за кордон в умовах оголошеного воєнного стану в Україні для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років;

– володіти англійською або французькою мовою нижче рівня В2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на переліт та медичне страхування за кошти проєкту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 25 березня 2024 року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/СV (формат Europass);

● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

● довідку про навчання в аспірантурі в ЛНУ (зразок);

● сканкопію оригіналу дипломів бакалавра, магістра та додатку до дипломів;

● офіційний сертифікат про підтвердження знання англійської або французької мови не нижче рівня В2 (тільки сертифікати TOEFL, IELTS, CAE, PTE та DELF/DALF).

● два рекомендаційні листи (один від наукового керівника аспіранта, інший від професора відповідної кафедри або іншого науково-педагогічного працівника факультету);

● план стажування/план науково-дослідного проекту на період стажування (максимальний обсяг – 2 сторінки формату А4). Прохання ознайомитися з переліком спеціальностей в Альбертському університеті.

Зразки оформлення допоміжних документів: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.international@gmail.com

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Alberta_Petrenko_PhD_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Альбертський університет: https://www.ualberta.ca/faculties/index.html

Відбір аспірантів номінованих на участь у програмі обміну буде здійcнюватися виключно приймаючою стороною.