Скерування на навчання за кордон – Здобувачі вищої освіти (студенти та аспіранти)

Список документів для оформлення наказу про скерування на навчання за кордон

У разі скерування студента Львівського національного університету імені Івана Франка на навчання/стажування/практику за кордон необхідно не пізніше, ніж за 10 днів до виїзду надіслати на електронну скриньку (ifnul.erasmusplus@gmail.com) Відділу міжнародних зв’язків скановані копії документів по порядку згідно вимог одним файлом у форматі pdf відповідно до встановленого переліку (див. нижче).

1. Заява про скерування на навчання/стажування/практику (зразок) на ім’я ректора університету підписана студентом.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою (без завірення).

4. Індивідуальний навчальний план академічної мобільності для учасників програм академічної мобільності, підписаний завідувачем кафедри, координатором академічної мобільності від факультету та затверджений деканом факультету (для студентів у яких термін мобільності становить більше одного місяця).

5. Витяг з протоколу (зразок) Вченої ради факультету про закордонне відрядження студента (необхідно звернутися за витягом до секретаря Вченої ради відповідного факультету).

6. Скан-копія угоди про навчання (Learning Agreement for Studies) підписана студентом та координатором академічної мобільності від факультету (тільки для учасників програми академічної мобільності Erasmus+).

7. Договір академічної мобільності здобувачів вищої освіти (зразок) – документ необхідно заповнити і підписати тільки в колонці здобувача.

* Повний комплект документів надсилається до Відділу міжнародних зв’язків (вул. Університетська, 1, ауд. 209) для оформлення наказу про скерування на навчання/стажування/практику за кордон.

** Оформлюючи відрядження або скерування за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають збігатися з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Студентам, скерованим за кордон на тривалий термін, варто пам’ятати:

  • Необхідно ставити печатки у закордонному паспорті про виїзд із України і в’їзд в Україну та країни, до якої скеровують.
  • Якщо студент з якихось непередбачуваних причин повернувся в Україну достроково, то потрібно надіслати впродовж 3 робочих днів у Відділ міжнародних зв’язків заяву про дострокове повернення для оформлення наказу про повернення.

 

Список документів для оформлення наказу про повернення з навчання/стажування/практики

Після повернення із навчання/стажування/практики до ЛНУ ім. Франка впродовж 3 робочих днів студент/acпірант надcилає на електронну скриньку (ifnul.erasmusplus@gmail.com) Відділу міжнародних зв’язків скановані копії одним файлом у форматі pdf таких документів:

1. Заява про повернення (зразок) на ім’я ректора університету підписана студентом. На заяві повинна бути віза координатора академічної мобільності на факультеті із зазначенням погодження та термінів відтермінування сесії.

* Заява надсилається до Відділу міжнародних зв’язків (вул. Університетська, 1, ауд. 209) для оформлення наказу про повернення із навчання/стажування/практики.