Відрядження за кордон – Студенти

Список документів для оформлення наказу про відрядження за кордон – Cтуденти

У випадку від’їзду на навчання/стажування за кордон, студент Львівського національного університету імені Івана Франка має подати до Відділу міжнародних зв’язків документи згідно встановленого переліку (див. нижче), не пізніше, ніж за 7 днів до від’їзду на навчання/стажування. Після виходу наказу про відрядження за кордон студент відбуває на навчання за програмою академічної мобільності.

● ЗРАЗОК наказу на відрядження за кордон

1. Особиста заява (зразок) на ім’я ректора університету за згодою (візою) завідувача кафедри і декана факультету. У даному документі необхідно вказувати:

• країну, місто і термін відрядження;

• мету відрядження;

• форму навчання студентів (бюджетна або контрактна);

• збереження чи незбереження стипендії;

• джерело фінансування відрядження.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється при подачі всіх документів у Відділі міжнародних зв’язків.

4. Індивідуальний навчальний план академічної мобільності для учасників програм академічної мобільності, підписаний завідувачем кафедри, координатором академічної мобільності від факультету та затверджений деканом факультету (для студентів у яких термін мобільності становить більше одного місяця).

5. Витяг з протоколу (зразок) Вченої ради факультету про закордонне відрядження студента (прохання звертатися до секретаря Вченої ради відповідного факультету).

6. Скан-копія угоди про навчання (Learning Agreement for Studies) для учасників програм академічної мобільності, підписана студентом та координатором академічної мобільності від факультету.

* Повний комплект документів подається до Відділу міжнародних зв’язків (вул. Університетська, 1, ауд. 209) для оформлення наказу про відрядження за кордон з резолюцією ректора університету та проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародного співробітництва) або проректора з наукової роботи.

** Оформлюючи відрядження або скерування за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають збігатися з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Пам’ятка для студентів, які направляються за кордон на тривалий термін

Необхідно ставити печатки у закордонному паспорті про виїзд із України і в’їзд в Україну та країни, до якої відряджають або скеровують. Якщо з будь-яких причин відбувається непередбачене повернення до України, то необхідно з’явитися до відділу міжнародного співробітництва із закордонним паспортом для оформлення наказу про повернення.