Відрядження за кордон – Студенти

Список документів для оформлення наказу про відрядження за кордон – Cтуденти

У випадку від’їзду на навчання/стажування за кордон, студент Львівського національного університету імені Івана Франка має подати до Відділу міжнародних зв’язків документи згідно встановленого переліку (див. нижче), не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду на навчання/стажування. Після виходу наказу про відрядження за кордон студент відбуває на навчання за програмою академічної мобільності.

1. Особиста заява (зразок) на ім’я ректора університету за згодою (візою) завідувача кафедри і декана факультету. У даному документі необхідно вказувати:

• країну, місто і термін відрядження;

• мету відрядження;

• форму навчання студентів (бюджетна або контрактна);

• збереження чи незбереження стипендії;

• джерело фінансування відрядження.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється у відділі міжнародного співробітництва.

4. Індивідуальний навчальний план академічної мобільності для учасників програм академічної мобільності, підписаний завідувачем кафедри, координатором академічної мобільності від факультету та затверджений деканом факультету (для студентів у яких термін мобільності становить більше одного місяця).

5. Витяг з протоколу Вченої ради факультету про закордонне відрядження студента (прохання звертатися до секретаря Вченої ради відповідного факультету).

6. Копія угоди про навчання (Learning Agreement for Studies) для учасників програм академічної мобільності, підписана студентом та координатором академічної мобільності від факультету.

* Повний комплект документів подається до Відділу міжнародних зв’язків (вул. Університетська, 1, ауд. 209) для оформлення наказу про відрядження за кордон з резолюцією ректора університету та проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародного співробітництва) або проректора з наукової роботи.

** Оформлюючи відрядження або скерування за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають збігатися з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Пам’ятка для студентів, які направляються за кордон на тривалий термін

Необхідно ставити печатки у закордонному паспорті про виїзд із України і в’їзд в Україну та країни, до якої відряджають або скеровують. Якщо з будь-яких причин відбувається непередбачене повернення до України, то необхідно з’явитися до відділу міжнародного співробітництва із закордонним паспортом для оформлення наказу про повернення.