Відрядження за кордон – Співробітники

Список документів для оформлення наказу про відрядження за кордон – Cпівробітники університету

● ЗРАЗОК наказу на відрядження за кордон

1. Особиста заява (зразок) на ім’я ректора університету за згодою (візою) декана факультету. У даному документі необхідно вказувати:

• країну, місто і термін відрядження;

• мету відрядження;

• збереження чи незбереження заробітної плати на цей період;

• джерело фінансування відрядження.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється у Відділі міжнародного співробітництва.

4. Витяг з протоколу Вченої ради факультету про закордонне відрядження викладача (якщо тривалість відрядження більше ніж 30 днів; прохання звертатися до секретаря Вченої ради відповідного факультету).

* Повний комплект документів подається до Відділу міжнародного співробітництва (ауд. 209) для оформлення наказу на відрядження за кордон з резолюцією ректора університету та проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародного співробітництва) або проректора з наукової роботи.

** Оформлюючи відрядження або направлення за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають збігатися з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Пам’ятка для співробітників, які направляються за кордон на тривалий термін

Необхідно зберігати оригінали всіх фінансових документів (напр. дорожні витрати, проживання, організаційні внески, консульський збір, запрошення та його переклад українською мовою) та ставити печатки у закордонному паспорті про виїзд із України і в’їзд в Україну та країни, до якої відряджають або направляють.