Відрядження за кордон – Наукові та науково-педагогічні працівники, викладачі та співробітники

Список документів для оформлення наказу про відрядження за кордон

У разі відрядження за кордон необхідно не пізніше, ніж за 10 днів до виїзду, подати до Відділу міжнародних зв’язків (ВМЗ) документи відповідно до встановленого переліку (див. нижче).

1. Заява про закордонне відрядження (зразок) на ім’я ректора університету.

  • Для виконаців проєктів – Заява про закордонне відрядження з метою виконання проєкту (зразок).

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється у Відділі міжнародних зв’язків при подачі всіх документів.

4. Витяг з протоколу Вченої ради факультету про закордонне відрядження викладача (якщо тривалість відрядження більше ніж 14 днів; необхідно звернутися до секретаря Вченої ради відповідного факультету).

5. Договір академічної мобільності наукових/науково-педагогічних/педагогічних працівників і співробітників ЛНУ імені Франка (зразок) – документ необхідно роздрукувати в 2 примірниках і заповнити у ВМЗ при подачі повного комплекту документів.

 * Повний комплект документів подається до Відділу міжнародного співробітництва (ауд. 209) для оформлення наказу на відрядження за кордон.

** Оформлюючи відрядження або направлення за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають збігатися з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

У разі довготривалого відрядження слід звернути увагу на те, що:

Необхідно зберігати оригінали всіх фінансових документів (наприклад дорожні витрати, проживання, організаційні внески, консульський збір, запрошення та його переклад українською мовою) та ставити печатки у закордонному паспорті про виїзд із України і в’їзд в Україну та країни, до якої відряджають або направляють.

Список документів після повернення з довготривалого закордонного відрядження

1. Заява про повернення з довготривалого закордонного відрядження (зразок) на ім’я ректора університету. Заява подається якщо тривалість відрядження становить більше ніж 30 днів.

Підписана заява надcилається на електронну скриньку (ifnul.erasmusplus@gmail.com) Відділу міжнародних зв’язків одним файлом у форматі pdf  для оформлення наказу на повернення з довготривалого закордонного відрядження.