Ongoing Projects « International Office

Erasmus-plus_logo

Програма Еразмус+ за напрямом KA2 - Поточні проекти в ЛНУ / Erasmus+ Key Action 2 Ongoing Projects at IFNUL

  1. 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP-Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education (ITE-VET). Coordinator: Universitat Konstanz, Konstanz, Germany. IFNUL Responsible Person - Associate Professor Dmytro Hertsyuk Проект "Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання" (ITE-VET). Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти. Project "Improving Teacher Education for Applied Learning in the Field of Vocational Education" (ITE-VET) objective is to improve the economic situation in Ukraine by improving the structures and quality of the vocational education training system (VET).   2. 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines (QUAERE). Coordinator - Politechnika Wroclawska, Poland. IFNUL Responsible Person - Associate Professor Vitaliy Kukharskyy Проект "Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій" (QUAERE). Метою проекту є підтримка реформування та розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Цілі проекту передбачають розробку інструментів для сталого функціонування систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості (ЗЯ); розвиток потенціалу ВНЗ та установ національного рівня через підвищення кваліфікації співробітників щодо впровадження інструментів ЗЯ, розбудову організаційної інфраструктури ЗЯ на різних рівнях, пілотування моделей внутрішнього та зовнішнього ЗЯ; стимулювання більш широкого залучення студентів до процесів самоаналізу у вишах; впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту функціонування університетів. Project "Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines" (QUAERE) is aimed at contribution to current reform of Ukrainian system of QA in higher education. The consortium plans to solve the following problems and needs that are crucial for the partner country both at national and institutional levels: need in tools ensuring effective functioning of internal and external QA systems; need in capacity building of HEIs and national QA body through training of staff to use QA tools, establishment of organizational QA infrastructure and piloting internal and external QA models, low level of student involvement in university self-assessment processes, need to make the self-assessment mechanism an integral part of university functioning    
3. 586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP-Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection. Coordinator - University of Tartu, Estonia. IFNUL Responsible Person - Professor Markiyan Malskyy Проект має на меті сприяти розвитку вищої освіти в Україні та допомогти університетам відповідати стандартам якості, інтернаціоналізувати та розвивати регіональну співпрацю між університетами шляхом задоволення їх потреб у всебічних знаннях в дисципліні міжнародних відносин та регіональних досліджень. Це сприятиме нарощуванню потенціалу у країнах, що не є членами ЄС, у сфері вищої освіти та інтеграції українських партнерів у вищу освіту в ЄС шляхом надання інституційних прикладів належної практики. Магістерська програма для вивчення Балтійського та Чорноморського регіонів, яка буде запроваджена у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин, а також модулі, які будуть впроваджені в інших українських університетах-партнерах нададуть можливість студентам отримати міждисциплінарний досвід навчання. Впровадження такої магістерської програми та модулів у вищих навчальних закладах України сприятиме подальшому співробітництву ВНЗ в Україні, насамперед, допоможе їм встановити зв'язки з університетами-партнерами в Європі, залучати іноземних студентів та проводити всебічні дослідження по всьому регіону: його історичний розвиток; сучасний політичний, економічний та культурний розвиток, національне та міжнародне співробітництво між країнами регіону, а також перспективи регіону в контексті європейської інтеграції та регіонального співробітництва. The project aims to promote the development of higher education in Ukraine and to help universities to meet quality standards, to internationalize and develop regional cooperation between universities by meeting their needs for comprehensive knowledge of international relations and regional research. This will enhance the capacity of non-EU countries in the field of higher education and the integration of Ukrainian partners in higher education in the EU by providing institutional examples of good practice. The Master's Program in Baltic and Black Sea Studies, which will be implemented at the Ivan Franko National University of Lviv at the Faculty of International Relations, as well as modules that will be implemented at other Ukrainian partner universities, will enable students to gain interdisciplinary learning experience. The introduction of such program and modules in higher education institutions of Ukraine will facilitate further cooperation of higher educational institutions in Ukraine and will help them to establish links with partner universities in Europe, attract foreign students and conduct comprehensive research throughout the region: its historical development; modern political, economic and cultural development, national and international cooperation between the countries of the region, as well as prospects of the region in the context of European integration and regional cooperation.CONTACTS

IFNUL International Office

Universytetska Str. 1, Room 209

Lviv, 79000, Ukraine

tel./fax: +38(032)239-41-15

vmz@lnu.edu.ua


IFNUL Preparatory School for International Students

Pasichna Str. 62b, Lviv, 79000

tel./fax: +38(032)271-25-07

bubryak2@gmail.com (admissions)


Find us:

QUESTIONS?