Поморська Академія в Слупську

slupsk

Програма обміну студентами з Поморською академією в Слупську (м. Слупськ, Польща)

Поморська академія в Слупську – сучасний ВНЗ в Польщі з більш ніж 40-річною історією, розташований неподалік Балтійського моря (18 км) у місті Слупськ. В Академії функціонують три факультети: математики та природознавства, філології та історії, педагогіки і філософії. Студентам пропонують навчання за 25 спеціальностями і 100 спеціалізаціями. У 2015 році була укладена угода про обмін студентами, викладачами та науковцями між ЛНУ та Поморською Академією в Слупську.

Відповідно до умов угоди студенти ЛНУ імені Івана Франка (5 студентів) мають можливість навчатися у Поморській Академії в Слупську впродовж 4 місяців (лютий-травень) у другому семестрі 2020-2021 н.р.

Приймаюча сторона бере на себе тільки витрати за навчання. Студенти самостійно покривають витрати на проживання під час мобільності.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом ЛНУ імені Івана Франка;

– володіти польською або англійською мовою не нижче рівня В1.

УВАГА! На форму академічної мобільності в другому семестрі 2020-2021 року можуть вплинути епідеміологічна ситуація та карантинні обмеження в країні перебування.

Для участі в програмі обміну необхідно виконати наступні дії (кінцевий термін подачі документів – 21 грудня 2020 року включно):

● заповнити в електронному вигляді аплікаційну форму в залежності від обраного факультету та спеціальності – аплікаційну форму потрібно роздрукувати і підписати її у координатора академічної мобільності від факультету або координатора від відділу міжнародних зв’язків університету та поставити печатку факультету. УВАГА! Просимо узгоджувати підписання аплікаційної форми ВИКЛЮЧНО у дистанційному форматі надіславши підписаний студентом документ у форматі pdf координаторові на пошту;

● після заповнення аплікації необхідно також роздрукувати план навчання з переліком курсів в Поморській Академії в Слупську (Learning Agreement), який має бути підписаний студентом, координатором академічної мобільності від факультету або координатором від Відділу міжнародних зв’язків (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін, інструкція щодо заповнення плану навчання) – УВАГА! Просимо узгоджувати підписання аплікаційної форми ВИКЛЮЧНО у дистанційному форматі надіславши підписаний студентом документ у форматі pdf координаторам на пошту;

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання в Поморській Академії в Слупську:
https://international.apsl.edu.pl/index.php/ua/inszi-obmini/dowgostrokowi/katalog-kursiv

Всі документи (копію першої сторінки закордонного паспорта, підписану аплікаційну форму та Learning Agreement) необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.erasmusplus@gmail.com

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип програми обміну (зразок – Slupsk_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Поморську Академію в Слупську: http://www.apsl.edu.pl/

Контактна інформація:

Mariola Medwid

Koordynator współpracy ze Wschodem

Biuro ds. Kształcenia i Studentów

Akademii Pomorskiej w Słupsku

E-mail: mariola.medwid@apsl.edu.pl

Tel.: +48 59 8405 936