Center for American Studies / Центр американських студій

Cas

ПРО ЦЕНТР ●НОВИНИ ●ПРОЕКТИ ●КОНФЕРЕНЦІЇ ●ПУБЛІКАЦІЇ

КУРСИ ●СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ “АМЕРИКАНСЬКІ СТУДІЇ” ●КОНТАКТИ/CONTACTS

Center for American Studies

The Center for American Studies (CAS) at the Ivan Franko National University of Lviv is a renowned academic initiative that endeavors to enhance the comprehension of the United States of America in Ukraine. The CAS was founded in 2014 and has rapidly become a hub of cutting-edge research, education, and informational activities in the field of American studies within our country. The center was established by Associate Professor Roman Kalytchak, a double alumnus of the Fulbright program who served as the center’s director from 2014 to 2017. At present, the center is under the guidance of another Fulbright alumnus, Mykhaylo Komarnytskyy, who also holds the position of Associate Professor at the Department of International Relations and Diplomacy.

The establishment of the CAS has marked a significant milestone in the development of American studies in Ukraine and the formation of essential institutional groundwork to support it.

The CAS administers the first specialization in American Studies in Ukraine, which was launched in 2011. This distinctive program enables students to gain a comprehensive, discerning, and critical understanding of the United States. Over a decade of successful development, the Center has curated a unique educational program that empowers students to explore all facets of American life, equipping graduates with a broad range of knowledge and skills that enable them to excel globally. The CAS has produced numerous accomplished graduates, with several students participating in prestigious American governmental educational programs such as UGRAD and SUSI (Study of the United States Institutes) in recent years.

The CAS’s academic program offers a holistic and inclusive approach to American studies, bringing together professors with diverse disciplinary backgrounds. The center is renowned for its dynamic and engaging activities, making it a hub of learning, discovery, and intellectual exchange that is unparalleled. The interdisciplinary nature of the program and the continuous participation of international, primarily American, lecturers and practitioners ensure that students gain a well-rounded and comprehensive understanding of American society and culture.

The CAS has spearheaded a diverse range of initiatives, including academic conferences, expert discussions, summer institutes, teacher training, open lectures, and roundtables, conducted in close collaboration with various institutions and organizations such as the Kennan Institute of the Woodrow Wilson Center for International Scholars, the Fulbright Office in Ukraine, the US Embassy in Ukraine, Publishing House “Litopys” (Lviv) and others. The CAS is particularly committed to expanding its institutional and personal connections with the academic community in American studies both in Ukraine and abroad. Its initiatives have played an instrumental role in fostering deeper intercultural exchanges and broader interdisciplinary research on American society, history, and politics in Ukraine.


Центр американських студій

У 2014 р. на базі факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка з ініціативи кандидата політичних наук, доцента кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби, випускника програми імені Фулбрайта Романа Калитчака було створено Центр американських студій з метою організації та координації американознавчої наукової, освітньої й інформаційної діяльності. Його інституціоналізація стала логічним продовженням попередніх зусиль спрямованих на розвиток американознавства у Львівському національному університеті імені Івана Франка. З грудня 2017 року Центр очолює кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби, випускник програми імені Фулбрайта Михайло Комарницький.

Центр зокрема відповідальний за функціонування першої в Україні спеціалізації з американських студій, яка була впроваджена у 2011 році для студентів-магістрів зі спеціальності “Міжнародні відносини”. Її метою є забезпечити сучасне, інклюзивне, когерентне та багатоаспектне вивчення Сполучених Штатів Америки, поглибити вивчення ключових аспектів їхнього внутрішньополітичного життя і зовнішньополітичної діяльності, сприяти більш глибокому та водночас критичному осмисленню значимості ролі цієї держави як на регіональному, так і глобальному рівнях.

Істотним чинником динамічності й однією з передумов успішного розвитку американських студій у Львівському національному університеті імені Івана Франка є співпраця з американськими партнерами, що дає змогу забезпечувати проведення відкритих лекцій, круглих столів, експертних дискусій, літніх американознавчих інститутів та інших тематичних академічних заходів. Спільно із Посольством США в Україні на базі факультету міжнародних відносин успішно було проведено три Літні інститути американознавства. Важливим починанням стало проведення в ЛНУ ім. Франка у вересні 2013 р. і у листопаді 2014 р. Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Джеффрі Пайєттом семінару, учасниками якого були студенти американознавчої спеціалізації. Такий формат спілкування дозволяє студентам з перших рук отримати інформацію про особливості розбудови українсько-американської співпраці та водночас безпосередньо висловити власне бачення на розвиток двосторонніх стосунків.

Не менш важливим завданням є посилення науково-дослідницької діяльності. Викладачі займаються вивченням широкого кола питань з американознавчої тематики та активно започатковують і долучаються до академічних ініціатив всеукраїнського і міжнародного рівня. Доброю традицією стає проведення Львівським національним університетом імені Івана Франка мультидисциплінарних конференцій, присвячених Сполученим Штатам Америки, перша з яких відбулась у квітні 2014 р. Остання з конференцій «Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього» у квітні 2016 року була спільно проведена з Інститутом Кеннана з Вашингтона.

Свою діяльність ЦАС здійснює в активній співпраці з Посольством США в Україні, Офісом Фулбрайта в Україні, Українською Асоціацією Американістики, львівським видавництвом «Літопис» (переклад українською мовою праць З. Бжежінського, М. Кайку, С. Пауер, Р. Андерсон, розширених фундаментальних праць «Історія Америки» та «Ілюстрована історія Канади» тощо) та іншими організаціями. Центр приділяє значну увагу підтримці та подальшому розширенню своїх інституційних та особистих зв’язків з академічним співтовариством американських студій в Україні та поза її межами. Зокрема, у 2021-2022 н.р. доц. Роман Калитчак перебував як Фулбрайтівський дослідник на стажуванні на кафедрі американських студій Університету ім. Дж. Вашингтона (м. Вашингтон, округ Колумбія), де працював над темою «Американознавство в Україні: локальні та глобальні перспективи».