САМ Україна

samukraine

Конкурс студентів на участь в програмі студентської академічної мобільності (САМ Україна) на навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка є партнером проекту проекту ««САМ – студентська академічна мобільність Україна»» із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ), який фінансується Британською Радою та Європейським Союзом.

У зв’язку із карантинними заходами, яких було вжито через пандемію коронавірусу COVID-19 та після консультацій з відповідним університетом-партнером подання документів на даний конкурс відбувається в онлайн-форматі! Крім того, мобільність в рамках програми “САМ Україна” буде виконуватися лише за умови сприятливої епідеміологічної ситуації в країні та/або м. Київ та м. Львів.

Відповідно до умов проекту студенти денної форми навчання ІІ та ІІІ курсів (бакалаври) таких факультетів та спеціальностей ЛНУ імені Івана Франка:

1. Географічний факультет (103 Науки про Землю, 106 Географія)

2. Геологічний факультет (103 Науки про Землю)

3. Історичний факультет (032 Історія та археологія)

4. Факультет педагогічної освіти (231 Соціальна робота / Соціальна педагогіка)

5. Факультет прикладної математики та інформатики (113 Прикладна математика; 125 Кібербезпека)

6. Філософський факультет (033 Філософія, 052 Політичні науки)

7. Хімічний факультет (102 Хімія)

8. Факультет іноземних мов (035.041 Філологія (германські мови та література (включно з перекладом), перша – англійська) – англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови; 035.043 Філологія (германські мови та література (включно з перекладом), перша – німецька) – німецька філологія та переклад, англійська)

9. Факультет міжнародних відносин (291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)

 

мають можливість навчатися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ) впродовж 12 тижнів у другому семестрі 2020/2021 н. р. (25 cічня-25 квітня 2021 року)

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– мати 18 років на момент подачі заявки на участь в конкурсі;

– на момент подачі документів бути студентом (кою) 2 або 3 курсу вищевказаних факультетів та спеціальностей ЛНУ імені Івана Франка з середнім балом успішності не нижче 4,0 за п’ятибальною шкалою оцінювання за всі роки навчання;

– мати дозвіл на тимчасове перебування в Україні (для громадян інших країн).

Переможцям конкурсу виплачуватимуть добові у розмірі 150 грн. за добу, оплачуватимуть проживання в гуртожитку приймаючого Університету та відшкодують фактичні витрати на проїзд за кошти проєкту.

Для здобуття індивідуального гранту студентам необхідно до 20 жовтня 2020 року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/ СV (зразок оформлення резюме);

● фотокопію першої та другої сторінки паспорта громадянина України або дозволу на тимчасове перебування в Україні;

● скан-копію студентського квитка;

● підписаний студентом та координатором академічної мобільності від факультету план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у Київському національному університеті – Угода про навчання (студенти можуть обирати курси з різних років навчання, крім того для студентів потрібно лиш формальне погодження та підпис плану навчання від координатора програм мобільності на даному факультеті без проставленої печатки! Інструкція щодо заповнення плану навчання). Просимо узгоджувати підписання угоди у дистанційному форматі;

● виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (зразок) просимо як мінімум за 2 дні до завершення конкурсу НАДІСЛАТИ у Відділ міжнародних зв’язків за поданою нижче електронною адресою долучивши також скан-копію Вашої залікової книжки з усіма предметами та практиками починаючи з першого курсу. Всі свої попередні оцінки за минулий семестр студенти можуть переглянути в онлайн-кабінеті студента в розділі “Семестрові бали” та долучити відповідні скріншоти при надсиланні виписки. Ми її завіримо та надішлемо Вам для подальшого опрацювання документів. Ви також можете завірити виписку з оцінками в деканаті;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: https://drive.google.com/drive/folders/118L7Hd5PXzpV1VT725o6dmv_a45vdNiD

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.erasmusplus@gmail.com

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Kyiv_SAM_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Київський національний університет імені Тараса Шевченка : http://www.univ.kiev.ua

Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування під час мобільності. Сума витрат на подорож відшкодовується відповідно до фактичної ціни квитків.

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка згідно критеріїв, визначених в наказі Ректора “Про порядок організації та проведення конкурсу за програмою “САМ Україна” – студентська академічна мобільність” (пункт 4).

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми “САМ Україна”. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.