Як заповнити Learning Agreement

LEARNING AGREEMENT – це тристороння угода на навчання між ВНЗ, що направляє студента/аспіранта на навчання, власне студента/аспіранта та ВНЗ, що приймає на навчання. Відповідно до цього документу:

• студент/аспірант зобов’язаний вивчити перераховані дисципліни в приймаючому ВНЗ;
• приймаючий ВНЗ зобов’язується надати студенту відповідні можливості для вивчення цих дисциплін;
• ЛНУ ім. Франка прийняти повністю або частково перезарахувати результати навчання в іноземному ВНЗ як частину освітньої програми, в рамках якої Ви навчаєтеся.

ЗРАЗОК КОРЕКТНО ЗАПОВНЕНОГО LEARNING AGREEMENT

LEARNING AGREEMENT містить обов’язкові пункти:

1. Інформацію про студента та ВНЗ, що направляє та приймає (обов’язково слід заповнити всі поля, які позначені в документі червоним кольором);

2. TABLE A, де вказуються дисципліни (з відповідними кодами і кількістю кредитів для кожної окремої дисципліни), які студент планує вивчати протягом семестру у європейському ВНЗ. Важливо, щоб ці курси частково або повністю відповідали тим курсам навчального плану, за якими Ви навчаєтеся в ЛНУ ім. Франка. Тільки в такому випадку отримані заліки та іспити в приймаючому університеті можуть бути повністю або частково перезараховані в ЛНУ (за рішенням координатора академічної мобільності на факультеті/викладача).

Просимо звернути увагу на вимогу набрати під час мобільноcті 30 кредитів ECTS за один семестр. Не існує максимальної або мінімальної кількості предметів. Однак ми пропонуємо студентам вибрати 5-6 курсів і мати 1-2 курси в резерві на той випадок, якщо обраний курс не сподобається або буде недоступний.

Ми рекомендуємо кандидатам вибрати більше предметів і тримати їх в «резерві», оскільки досить часто на момент подачі заявки на участь в конкурсах Еразмус+ на сайті приймаючого ВНЗ представлена не вся інформація щодо курсів на наступний навчальний рік. Відповідно, після приїзду до приймаючого ВНЗ Вам надається можливість поміняти свій навчальний план, якщо зазначений Вами предмет не викладається в даному семестрі (або він не відповідає опису на сайті університету).

Здебільшого кандидати не обмежені у виборі предметів в приймаючому ВНЗ (будь-який факультет, будь-який курс), але існують такі університети, де встановлені обмеження, і наприклад студенти-бакалаври можуть вивчати предмети тільки бакалаврату, студенти не можуть брати курси, які стосуються вибору іноземних мов і так далі. Необхідно також зазначити, що 80-90 відсотків курсів в більшості університетів Іспанії, Португалії, Італії викладаються національною мовою і від студентів вимагається знання іспанської, португальської чи італійської мов як мінімімум на рівні B1.

3. TABLE B, де вказуються дисципліни (з відповідною кількістю кредитів) відповідно до навчального плану ЛНУ ім. Франка та які буде перезараховано після повернення. Просимо звернути увагу, що в даній таблиці не потрібно перераховувати всі дисципліни, які Ви вивчаєте у відповідному семестрі, а тільки ті, які буде перезараховано.

Мінімімальна кількість перезарахованих кредитів має становити 15 ECTS. Перелік предметів та кількість кредитів згідно Ваших навчальних планів Ви можете дізнатися у координаторів академічної мобільності, які закріплені за Вашим факультетом, а також у методистів деканатів. Перелік курсів студенти/аспіранти мають узгодити з координаторами академічної мобільності для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін.

Learning Agreement підписується:

1. Студентом/аспірантом, який зобов’язується вивчити зазначені дисципліни;
2. Координатором академічної мобільності від Вашого факультету, який/яка підтверджує можливість перезарахування в ЛНУ дисциплін, зазначених в Learning Agreement;
3. Представником приймаючого ВНЗ: керівником підрозділу, де студент буде проходити навчання або координатором академічної мобільності в приймаючому університеті, які підтверджують можливість вивчення студентом зазначених дисциплін) – цей підпис стосується тільки переможців конкурсу!!!

Важливо! На етапі подачі документів на участь в конкурсах в рамках програм обміну ми не вимагаємо повністю підписані угоди всіма трьома сторонами, а лише робочий варіант з дисциплінами, які підписані студентами та погоджені координаторами академічної мобільності в ЛНУ.

ПРИНЦИПИ ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМАМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 12 жовтня 2022 року (пункт 6): https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/ifnul_academic_mobility_2022.pdf

Learning Agreement Guidelines: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/files/resources/learning-studies-guidelines_en.pdf

Learning Agreement Forms: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/learning-studies_en.pdf