Варшавський університет

warsaw

Програма обміну студентами та аспірантами з Варшавським університетом (м. Варшава, Польща)

Варшавський університет – заснований в 1816 році, найбільший та найвідоміший ВНЗ Польщі, а також провідний науково-дослідницький центр. Університет пропонує близько 200 програм навчання і спеціальностей в галузях гуманітарних, соціальних і природничих наук, в тому числі 20 програм, які викладаються англійською мовою. Студенти і слухачі мають можливість вивчати курси із 43 іноземних мов, а також пройти курси польської в Центрі Польської Мови і Культури для іноземців. Варшавський університет пропонує студентам гуртожитки, бібліотеки, кафе, спортивні центри, допомогу для студентів-інвалідів, студентські клуби, медичні центри тощо.

Відповідно до умов угоди про співпрацю студенти II та III курсу (бакалаври), студенти I курсу магістратури та аспіранти ЛНУ імені Івана Франка мають можливість навчатися у Варшавському університеті впродовж 4 або 5 місяців у другому семестрі 2019-2020 н.р.

УВАГА! Учасникам програми НЕ ВИПЛАЧУВАТИМУТЬ щомісячну стипендію та не відшкодовують витрати на проїзд. Приймаюча сторона бере на себе витрати за навчання, можливе покриття витрат за проживання за умови наявності вільних місць в гуртожитках Варшавського університету.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом/аспірантом ЛНУ імені Івана Франка;

– володіти польською або англійською мовою не нижче рівня В2.

Для участі в програмі обміну необхідно зареєструватися до 14 листопада 2019 року (включно) на порталі мобільності Варшавського університету та завантажити такі документи:

● заповнену в електронному вигляді аплікаційну форму (Application Form) – аплікаційну форму потрібно роздрукувати і підписати у координатора академічної мобільності від факультету або координатора від відділу міжнародних зв’язків університету;

для бакалаврів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків; для магістрів – оригінал диплому бакалавра та додатку до диплому; для аспірантів – оригінал дипломів бакалавра, магістра та додатку до дипломів (див. зразки);

● сертифікат про підтвердження знання англійської або польської мови не нижче рівня В2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови та поставити мокру печатку в деканаті;

Зразки оформлення допоміжних документів: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання під час заповнення аплікаційної форми (вимога набрати під час програми обміну мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр, перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін):
http://informatorects.uw.edu.pl/en/

Всі вищевказані документи необхідно також надіслати до 14 листопада 2019 року (включно) (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.erasmusplus@gmail.com

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип програми обміну (зразок – Warsaw_Exchange_Program_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Варшавський університет: http://en.uw.edu.pl/education/exchange-and-guest-students/

Відбір студентів/аспірантів, які мають намір взяти на участь у програмі обміну, буде здійcнюватися виключно Варшавським університетом.