Faculty Coordinators

Список координаторів академічної мобільності від факультетів / Erasmus+ Faculty Coordinators

 

Факультет/Faculty Координатор/Coordinator Контакти/Contacts
Координатор програми Erasmus+ в ЛНУ ім. Франка / Erasmus+ Institutional Coordinator доц. Краєвська Оксана Анатоліївна / Assoc. Prof. Oksana Krayevska erasmus.coordinator@lnu.edu.ua; +38 (032) 239-41-15
Universytetska Str. 1, Room 209
Біологічний факультет / Faculty of Biology доц. Гончаренко Віталій Іванович (заступник декана з навчально-методичної роботи) / Assoc. Prof. Vitaliy Honcharenko (Deputy Dean for Educational Work) vitaliy.honcharenko@lnu.edu.ua; +38 (032) 239-40-42
Географічний факультет / Faculty of Geography Котик Любов Іванівна (заступник декана з навчально-методичної роботи) / Liubov Kotyk (Deputy Dean for Educational Work) Liubov.Kotyk@lnu.edu.ua;  +38 (032) 239-46-57
Геологічний факультет / Faculty of Geology доц. Віхоть Юрій Михайлович (доцент кафедри геології корисних копалин і геофізики) / Assoc. Prof. Yuriy Vikhot (Department of Mineral Geology and Geophysics) yuriy.vikhot@lnu.edu.ua; +38 (098) 299-24-56; +38 (032) 239-47-08
Економічний факультет / Faculty of Economics доц. Буняк Василь Богданович (заступник декана з наукової роботи) / Assoc. Prof. Vasyl Bunyak (Deputy Dean for Scientific Work) vasyl.bunyak@gmail.com; +38 (032) 239-41-68
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій / Faculty of Electronics and Computer Technologies доц. Вельгош Сергій Романович (заступник декана з наукової та виховної роботи) / Assoc. Prof. Serhiy Velhosh (Deputy Dean for Scientific Work) serhiy.velhosh@lnu.edu.ua; +38 (050) 674-07-96; +38 (032) 239-41-82
Факультет журналістики / Faculty of Journalism доц. Лавриш Юліана Степанівна (асистент кафедри нових медій) / Assoc. Prof. Yuliana Lavrysh (Associate Professor, New Media Department) yulianaloverysh@gmail.com; +38 (097) 867-75-52; +38 (032) 239-44-84
Факультет іноземних мов / Faculty of Foreign Languages доц. Наняк Юлія Олегівна (доцент кафедри перекладознавства) / Assoc. Prof. Yuliya Nanyak (Associate Professor, Department of Translation Studies) yuliya.nanyak@lnu.edu.ua; +38 (032) 239-43-74;
Історичний факультет / Faculty of History доц. Сипко Богдана Володимирівна (заступник декана з навчально-методичної роботи) / Assoc. Prof. Bohdana Sypko (Deputy Dean for Educational Work) bogdanasypko@gmail.com; +38 (067) 672-87-46; +38 (032) 239-41-36
Факультет культури і мистецтв / Faculty of Culture and Arts доц. Дубровний Тарас Миколайович (завідувач кафедри музикознавства та хорового мистецтва) / Assoc. Prof. Taras Dubrovnyy (Head of Department of Musicology and Choral Arts) taras.dubrovnyy@lnu.edu.ua; +38 (032) 239-42-49
Механіко-математичний факультет / Faculty of Mechanics and Mathematics доц. Іщук Юрій Богданович (доцент кафедри алгебри і логіки) / Assoc. Prof. Yuriy Ishchuk (Associate Professor, Department of Algebra and Logic) yishchuk@lnu.edu.ua; +38 (050) 371-68-33; +38 (032) 239-41-72
Факультет міжнародних відносин / Faculty of International Relations доц. Федунь Юрій Богударович (заступник декана з навчально-методичної роботи) / Assoc. Prof. Yuriy Fedun (Deputy Dean for Educational Work) ybfedun@yahoo.com; +38 (032) 239-42-88
Факультет педагогічної освіти / Faculty of Pedagogy доц. Заячук Юлія Дмитрівна (доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки) / Assoc. Prof. Yuliya Zayachuk (Department of General and Social Pedagogy) yu_zayachuk@yahoo.com; +38 (068) 169-10-83; +38 (032) 239-47-65
Факультет прикладної математики та інформатики / Faculty of Applied Mathematics and Informatics доц. Cеліверстов Роман Григорович (заступник декана з навчально-методичної роботи) / Assoc. Prof. Roman Seliverstov (Deputy Dean for Educational Work) roman.seliverstov@lnu.edu.ua; +38 (067) 284-07-91; +38 (032) 239-41-86
Факультет управління фінансами та бізнесу / Faculty of Financial Management and Business cт.в. Голинський Юрій Олегович (доцент кафедри державних та місцевих фінансів) / Assoc. Prof. Yuriy Holynskyy (Assoc. Prof. Department of State and Local Finances) yuriy.holynskyy@gmail.com; +38 (097) 856-84-04; +38 (032) 245-06-56
Фізичний факультет / Faculty of Physics cт. наук. спів. Мелех Богдан Яроcлавович (завідувач кафедри астрофізики) / Assoc. Prof. Bohdan Melekh (Head of Astrophysics Department) bmelekh@gmail.com; +38 (067) 494-69-93; +38 (032) 260-04-21;
Філологічний факультет / Faculty of Philology доц. Моторний Олександр Андрійович (доцент кафедри слов’янської філології) / Assoc. Prof. Oleksandr Motornyy (Associate Professor Professor, Department of Slavonic Philology) oleksandr.motornyy@lnu.edu.ua; +38 (032) 239-47-70
Філософський факультет / Faculty of Philosophy ас. Власевич Тетяна Вікторівна (заступник декана з навчально-методичної та виховної роботи) / Assistant Prof. Tetiana Vlasevych (Deputy Dean for Educational Work) tanyavla7@gmail.com; +38 (067) 915-89-02; +38 (032) 239-45-79
Хімічний факультет / Faculty of Chemistry доц. Зелінська Оксана Ярославівна (заступник декана з навчально-методичної роботи) / Assoc. Prof. Oksana Zelinska (Deputy Dean for Educational Work) oksana.zelinska@lnu.edu.ua; +38 (098) 547-91-40
Юридичний факультет / Faculty of Law доц. Мочульська Марта Євгенівна (доцент кафедри конституційного права) / Assoc. Prof. Marta Mochulska (Associate Professor, Department of Constitutional Law) marta.mochulska@lnu.edu.ua; +38 (032) 239-41-61