Нормативно-правові документи

Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року

Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка

Постанова КМУ №579 від 12 cерпня 2015 року “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність”

Лист МОН України “Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (pdf)

Тимчасове положення про порядок організації академічної мобільності здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 27 січня 2016 року (pdf)

Зразок індивідуального навчального плану для учасників індивідуальної навчальної мобільності (2016 рік)

Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 29 березня 2018 року (pdf)

Додатки до Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів та договорів у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 29 березня 2018 року (docx)

Наказ №0-153 від 29 грудня 2018 року “Стратегія міжнародної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка”

Internationalization Strategy of the Ivan Franko National University of Lviv (December 2018)

Положення про Відділ міжнародних зв’язків Львівського національного університету імені Івана Франка від 10 березня 2020 року (pdf)

Наказ №1757 від 19 червня 2020 року “Про порядок організації та проведення конкурсу за програмою “САМ Україна” – студентська академічна мобільність”

Наказ №0-149 від 13 грудня 2021 року “Про забезпечення права на академічну мобільність у Львівському національному університеті імені Івана Франка”

Наказ №0-45 від 19 травня 2022 року “Про внесення змін до наказу №0-149 від 13 грудня 2021 року про забезпечення права на академічну мобільність у Львівському національному університеті імені Івана Франка”