Університет Фоджа (Італія)

foggia foggiafoggia

Програма обміну студентами з Університетом Фоджа (Італія)

Львівський національний університет імені Івана Франка є партнером проекту MOBIS (MOBilita’ Incoming per Studio), який фінансує регіон Апулія за підтримки Європейського соціального фонду.

Проекти має на меті сприяти міжкультурному, науковому і освітньому обміну, прийому студентів та аспірантів на навчання впродовж семестру в Університеті Фоджа з 18 університетів (Китай, Україна, Сербія, Грузія, Вірменія, Південна Корея, Тайвань, В’єтнам), а також створити та покращити мережу постійних контактів між університетами та між студентами.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Відповідно до умов проекту MOBIS студенти ІІ і III курсів (бакалаври) та І курсу магістратури ЛНУ імені Івана Франка мають можливість навчатися в Університеті Фоджа впродовж 5 місяців у другому семестрі 2017/2018 н. р..

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом (кою) ЛНУ імені Івана Франка з середнім балом успішності не нижче 4,0 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

– володіти англійською або італійською мовою не нижче рівня В1.

Переможцеві конкурсу (1 місце) виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують транспортні витрати за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 29 листопада 2017 року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму: Application Form. Прохання ознайомитися з переліком спеціальностей та курсів в Університеті Фоджа.

● резюме/СV (формат Europass);

● фотокопію закордонного паспорту;

● довідку про навчання в ЛНУ;

● підписаний студентом/аспірантом та координатором академічної мобільності від факультету план навчання в Університеті Фоджа – Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);

для бакалаврів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків; для магістрів – оригінал диплому бакалавра та додатку до диплому, завірені в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків;

● сертифікат про підтвердження знання англійської або італійської мови не нижче рівня B1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS, PLIDA тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови (завідувача кафедри) та поставити печатку в деканаті;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Зразки оформлення допоміжних документів: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.erasmusplus@gmail.com.

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – MOBIS_Foggia_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Університет Фоджа: http://en.unifg.it/