Конкурс на отримання стипендій на навчання в Університеті Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін (м. Версаль) в рамках програми Erasmus+

Конкурс на отримання стипендій на навчання в Університеті Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін (м. Версаль) в рамках програми Erasmus+

Львівський національний університет імені Івана Франка є партнером проекту програми «Еразмус+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Університетом Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін (м. Версаль), який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус+ в Франції.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ


ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсів (бакалаври) таких факультетів ЛНУ імені Івана Франка:

1. Географічний факультет
2. Економічний факультет
3. Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
4. Факультет міжнародних відносин (кафедра країнознавства і міжнародного туризму, кафедра міжнародних економічних відносин, кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів, кафедра міжнародного права, кафедра європейського права)
5. Факультет управління фінансами та бізнесу
6. Факультет прикладної математики та інформатики
7. Юридичний факультет

мають можливість навчатися в Університеті Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін упродовж 5 місяців у другому семестрі 2019/2020 н. р. Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію (850 євро) та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом (кою) ЛНУ імені Івана Франка вище вказаних факультетів;
– володіти англійською або французькою мовою (для студентів юридичного і географічного факультету) не нижче рівня В2 або володіти французькою мовою не нижче рівня В2 (для студентів всіх решти факультетів).

Просимо звернути увагу, що відповідно до вимог конкурсу студенти всіх факультетів крім географічного та юридичного, які беруть участь в конкурсі та подають відповідні сертифікати про знання мов МАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВО ВОЛОДІТИ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ НА РІВНІ НЕ НИЖЧЕ B2!

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 2 грудня 2019 року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:
● аплікаційну форму (IFNUL Erasmus Application Form) – прохання заповнювати тільки на комп’ютері;
● резюме/СV (формат Europass) ;
● фотокопію закордонного паспорту;
● довідку про навчання в ЛНУ;
● підписаний студентом та координатором академічної мобільності від факультету план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) в Університеті Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін – Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін, інструкція щодо заповнення плану навчання);
для бакалаврів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків; (див. зразки);
● сертифікат про підтвердження знання англійської або французької мови в залежності від факультету навчання не нижче рівня В2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS, DELF/DALF тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови та поставити печатку в деканаті;
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Зразки оформлення допоміжних документів: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання в Університеті Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін:
http://www.uvsq.fr/les-formations-par-diplomes-231161.kjsp?RH=VF&RF=1452188055687 (французькою мовою);

Примітка для курсів французькою мовою – Exchange program students can choose courses in every “licences générales” and “master 1”. To see the courses, click on “programme” in each descriptive of our degrees.

https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/UVSQ_english_classes_2018-19.xlsx (англійською мовою)

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.erasmusplus@gmail.com

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Versailles_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін: http://www.uvsq.fr/erasmus-program-357117.kjsp

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка згідно критеріїв, визначених в наказі Ректора “Про порядок організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ КА1 – індивідуальна навчальна кредитна мобільність” (пункт 4).

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Leave a Reply