Конкурс на отримання стипендій на навчання в Регенсбурзському університеті (Німеччина) в рамках програми Erasmus+

Львівський національний університет імені Івана Франка є партнером проекту програми «Еразмус+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Регенсбурзським університетом, який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус+ в Німеччині.

Відповідно до умов проєкту студенти II та III курсу (бакалаври), студенти I курсу магістратури таких факультетів ЛНУ імені Івана Франка:

1. Біологічний факультет
2. Економічний факультет

3. Історичний факультет
4. Механіко-математичний факультет
5. Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
6. Факультет іноземних мов (кафедра німецької філології, кафедра міжкультурної комунікації та перекладу – перша мова німецька)
7. Факультет міжнародних відносин (кафедра міжнародних економічних відносин, кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів)
8. Факультет педагогічної освіти
9. Факультет прикладної інформатики та математики
10. Факультет управління фінансами та бізнесу
11. Фізичний факультет
12. Філологічний факультет
13. Хімічний факультет

мають можливість навчатися у Регенсбурзькому університеті впродовж 5 місяців у другому семестрі 2023-2024 н.р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студенткою вищевказаних факультетів ЛНУ імені Івана Франка.  УВАГА! Наявні обмеження для виїзду за кордон в умовах оголошеного воєнного стану в Україні для осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років;

володіти німецькою мовою не нижче рівня В1 або англійською мовою не нижче рівня B2. ДЛЯ БАКАЛАВРІВ – Університет Регенсбурга рекомендує, щоб апліканти на момент подачі аплікацій мали базовий рівень знання німецької мови (рівень B1), оскільки переважна більшість курсів в даному університеті на бакалавраті читаються виключно німецькою мовою.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію та відшкодують витрати на проїзд до Німеччини за кошти проекту. 

Для участі в конкурсі необхідно до 20 жовтня 2023 року (включно) надіслати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● резюме/ СV (формат Europass);
● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
для бакалаврів – сканкопію студентського квитка (укр. мовою); для магістрів – довідку про навчання в ЛНУ завірену в деканаті (див. зразок); 
для бакалаврів – виписку з оцінками з кожного предмету (Transcript of Records, зразок) завірену в ДЕКАНАТІ. Всі свої попередні оцінки за всі семестри навчання студенти можуть переглянути в онлайн-кабінеті студента в розділі “Семестрові бали“. Ви також можете завірити виписку у Відділі міжнародних зв’язків – для цього просимо не пізніше 12:00 18 жовтня НАДІСЛАТИ за поданою нижче електронною адресою виписку з оцінками та долучити відповідні скріншоти з оцінкою з кожного предмету з онлайн-кабінету. Ми її завіримо та надішлемо Вам для подальшого опрацювання документів (виписки надіслані після вказаного терміну не будуть розглядатися); для магістрів – сканкопію оригіналу диплому бакалавра та додатку до диплому;
● підписаний студентом та координатором академічної мобільності від факультету план навчання (вимога набрати під час мобільноcті 30 кредитів ECTS за один семестр) в Регенсбурзькому університеті – Learning Agreement for Studies (інструкція щодо заповнення плану навчання);
● сертифікат про підтвердження знання англійської мови не нижче рівня B2 або німецької мови не нижче рівня В1 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS, Goethe-Zertifikate, TestDaF тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови та поставити печатку в деканаті;
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

Зразки оформлення допоміжних документів: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Перелік спеціальностей і курсів в Регенсбурзькому університеті:

https://www.uni-regensburg.de/ur-international/incomings/exchange-programs/course-selection/index.html

https://campusportal.uni-regensburg.de/qisserver/pages/cm/exa/coursecatalog/showCourseCatalog.xhtml?_flowId=showCourseCatalog-flow&_flowExecutionKey=e1s1&noDBAction=y&init=y (можна обирати також курси Sommersemester 2023, якщо нема переліку нових курсів на наступний семестр)

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронну скриньку: ifnul.erasmusplus@gmail.com

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов’язково треба вказати назву університету, прізвище претендента та тип мобільності (зразок – Regensburg_Petrenko_Student). Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну та листи, які матимуть в темі листа іншу назву не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Регенсбурзький університет: https://www.uni-regensburg.de/ur-international/incomings/exchange-programs/index.html

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися ЛНУ ім. Франка згідно критеріїв, визначених в наказі Ректора Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному університеті імені Івана Франка від 12 жовтня 2022 року” (пункт 4.2).

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.