Конкурс на отримання стипендій на стажування в Університеті Ка’ Фоскарі (Італія) в рамках програми Erasmus+

University of Venice

Конкурс на отримання стипендій на стажування в Університеті Ка’ Фоскарі (м. Венеція, Італія) в рамках програми Erasmus+

Ca’ Foscari University of Venice – Call for Applications (Staff mobility for teaching) 2015-16

Львівський національний університет імені Івана Франка є партнером проекту програми «Еразмус+ КА1 — Міжнародна Кредитна Мобільність» з Університетом Ка’ Фоскарі, який фінансує Європейський Союз та Агенція Еразмус Плюс в Італії.

Відповідно до умов проекту викладачі таких факультетів ЛНУ імені Івана Франка:

1. Журналістики
2. Історичний
3. Культури і мистецтв
4. Педагогічної освіти
5. Факультет іноземних мов
6. Факультет міжнародних відносин (кафедра міжнародних відносин, кафедра країнознавства)
7. Філологічний
8. Філософський

мають можливість пройти стажування в Університеті Ка’ Фоскарі упродовж 15 днів у другому семестрі 2015/2016 н. р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути викладачем(кою) ЛНУ імені Івана Франка вище вказаних факультетів;
– володіти італійською або англійською мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію в розмірі 140 євро (за один день) та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту викладачам необхідно до 20 грудня 2015 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Університетська, 1, ауд. 209) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ АБО ІТАЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму (Application Form);
● резюме/СV (формат Europass) ;
● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
● довідку з місця роботи;
● підписаний викладачем та проректором з міжнародного співробітництва план стажування в Університеті Ка’ Фоскарі (Mobility Agreement);
● сертифікат про підтвердження знання англійської або італійської мови не нижче рівня В2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Language Assessment Sheet, який потрібно завірити у викладача іноземної мови (завідувача кафедри) з мокрою печаткою в деканаті;
● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 2 сторінки формату А4).
● рекомендаційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).
лист підтримки з приймаючого університету (Letter of interest by the prospective academic supervisor or Head of Department at Ca’ Foscari University stating the availability and willingness to collaborate with the applicant; please contact international.cooperation@unive.it and provide: CV and Work Plan).

Зразки оформлення допоміжних документів: https://international.lnu.edu.ua/outgoing-mobility/main-documents/transcripts/

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: erasmus.coordinator@lnu.edu.ua та erasmus.agreements@lnu.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.

Детальна інформація про Університет Ка’Фоскарі: http://www.unive.it/english

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори угоди від факультетів та представники факультетів іноземних мов і/або філологічного факультету (в залежності від мови) за такими критеріями:

академічний профіль – оцінка позицій СV (50%);

знання мови (20%);

план викладання/cтажування (20%);

лист підтримки від приймаючої сторони (10%).

Перевага надаватиметься викладачам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ у Львівському націнальному університеті імені Івана Франка.

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.


 

Leave a Reply